LevensenergieZoals alle van oorsprong Oosterse therapievormen is shiatsu gebaseerd op het principe dat de levensenergie van de mens door een eigen systeem van banen (de meridianen) stroomt. Dit eigen systeem is het energiestelsel. Vanuit deze benadering wordt de mens als eenheid van lichaam en geest (holistisch) beschouwd. Het is onmogelijk één gebied van het lichaam te behandelen zonder rekening te houden met het effect op het geheel.

In een gezond lichaam stroomt de levensenergie ongehinderd. Het lichaam is dan in balans. Als de energiestroom verstoord is, dan is het lichaam uit evenwicht en kunnen ziekte, pijn of andere klachten ontstaan. De oorzaken van energiestoringen kunnen zijn: klimatologische invloeden, verwondingen, verkeerde voeding, langdurige fysieke of psychische overbelasting, slecht functionerende organen, overmatig of verkeerd medicijngebruik, gevolgen van operatieve ingrepen, slechte houding, trauma's etc.